На 2 май 2017 г. в община „Марица” Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”, домакинстваща МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”, проведе събитие във връзка с Европейската седмица на младежта 2017г.

Събитието, станало част и от календара на Европейската седмица на младежта, включваща над 50 инициативи в цялата страна, даде възможност на младите хора да се запознаят с възможностите, които предоставя програма „Еразъм+”. В началото бе направено въведение в същността на програмата и начините й на действие.  Аудиторията бе запозната със спецификите на различните ключови дейности и типовете мобилност, които включват.

Младежи, взели участие в различни дейности по Еразъм+ споделиха своя опит и преживявания със свои връстници, за които програмата все още е новост. Подкрепени с презентации, видеоматериали и снимки, ученици и студенти, които са били част от проекти за младежка мобилност разказаха за формата, под която протичат активностите в Еразъм +. Една част от тях са взели участие в младежки обмен в България, други – в младежки обмен в Ирландия. Един от презентиращите участници представи участието си в тренинг курс. Аудиторията бе запозната и с възможността студенти да се възползват от предимствата на Еразъм+ и да учат един или два семестъра в чужбина.

Презентиращите участници изразиха впечатленията си от срещата с чужди култури и дадоха израз на удовлетворението си не само от наученото по време на обмените и обученията, но и от създадените международни приятелства. На аудиторията бяха раздадени информационни материали, промотиращи Еразъм+, любезно предоставени от Центъра за развитие на човешките ресурси, така и брошури на МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”.

Събитието завърши с въпроси от страна на присъстващите и редица нови лица, запалени от идеята да се възползват от възможностите за мобилност в Европа.

 

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *