В периода от 26-ти до 31-ви май 2017 г. в хотелски комплекс „Беркут”, с. Брестник, Пловдив се проведе тренинг за младежки работници „Управление и признание на доброволчеството”. Активността е част от проект „Доброволчеството – път към заетост”, изпълняван от Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” и финансиран по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +”. 30 души от 13 страни взеха участие: България, Азербайджан, Испания, Хърватска, Украйна, Литва, Турция, Гърция, Румъния, Словакия, Чехия, Холандия и Италия. Тренингът е втората дейност от проекта, предхождан от семинар, който се проведе от 1-ви до 5-ри март 2017 г. и предстоящ младежки обмен, който ще се състои между 2-ри и 8-ми октомври 2017.

Проектът е насочен към създаване на устойчива партньорска мрежа между организации, насърчаващи доброволчеството като фактор на заетост и иницииране на дългосрочни проекти и инициативи в тази посока. Той е фокусиран също така върху повишаване на информираността на младежки работници и млади хора по отношение на това как доброволчеството насърчава социалното включване и подобрява уменията за адаптацията към пазара на труда. „Доброволчеството – път към заетост” има за цел да даде поле на младите хора да бъдат привлечени към ползите на неформалното образование и придобиване на нови знания чрез доброволчество.

Тренингът „Мениджмънт и признаване на доброволчеството” представи детайлно процеса на управление на доброволци (привличане, ориентация, обучение, наблюдение и подкрепа, оценка, признание, сертифициране и др.), като също така  повиши капацитета на участниците по отношение на стимулиране на доброволчество чрез нови знания, необходими за успешна професионална реализация. По време на активността се осъществиха много уоркшопи, които помогнаха на участниците да се поставят в реална среда и да вземат решения по различни казуси. Многото енерджайзери и игри спомогнаха за бързото създаване на добра групова динамика и екипна работа.  Междукултурните вечери внесоха нужната атмосфера за опознаване на спецификите и традицииите на отделите страни, представени  на тренинга.

Главен треньор бе Габриела Бошков от Македония. Участниците имаха възможността да се запознаят и с двама гост-лектори – Станислава Ташева, мениджър проекти в Общинска фондация „Пловдив 2019”, която отговаря за подготовката, коориднацията и осъщесвтяването на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Тя запозна аудиторията с проектите на Фондацията и работата им както с местни, така и с EVS доброволци. Участниците станаха съпричастни и към историята на Мая Генева – доброволец към Асоциация ”Голям брат Голяма сестра – България”, която сподели опита си като доброволец в Индия и  чрез нейн собствен уоркшоп създаде връзка с участниците и ги въвлече в цялостния процес по координиране и управление на международни доброволци.

Активността завърши с връчване на Youthpass сертификати,  обещания за нови срещи и много усмивки, породени от ползотворната и приятна седмица, прекарана в Брестник, Пловдив.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *