Двойките малък – голям приятел, напаснати в програма “Голям брат Голяма сестра”, продължават своите срещи. Дейността е част от проект “Порастваме заедно”, изпълняван от  Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” в периода от м. септември 2018 г. до м. декември 2019 г. с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Менторите и техните по-малки “братя” и “сестри” от КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив ще продължат да се срещат и след края на проекта през м.декември 2019 г., за да завършат един пълен менторски цикъл от поне една година.

Categories: Новини