„Вярвам, че в момент, като този на създалите се условия на извънредното положение в Република България, е въпрос на личен морал и дълг към всички нас да си помагаме в преодоляване на актуалната здравна криза и предстоящата икономическа. Страхът и паниката са най-лошите съветници за преминаване през подобни предизвикателства, затова понякога е нужен поглед отвън, как да намерим съпротивителни сили в нас“.

            Красимир Гешев е психолог с 8 години професионален опит в предоставянето на услуги в сферата на социалните и хуманитарни дейности, като:

  • Професионално ориентиране и разкриване на личен потенциал от умения;
  • Личностно развитие и създаване на индивидуален житейски проект;
  • Социално-психологическа работа в сферата на социалните дейности и услуги;
  • Психологически консултации за деца и родители;
  • Справяне с кризисни ситуации и преодоляване на лични/ групови житейски предизвикателства.

Красимир изразява пълната си готовност да осъществява дистанционни консултации, напълно безвъзмездно за периода на наложеното извънредно положение в страната! Това може да се случва, чрез:

  • телефон на цената на разговор, според тарифния план на мобилните оператори. Телефонен номер: 0883/ 495 – 938 – важи за телефонен разговор и такъв, чрез приложението Viber!
  • видео- или аудио-разговор, чрез възможностите на виртуалното пространство, като този вариант е препоръчителен. Достъп до профил във Facebook: Красимир Гешев/ Crazymir Geshev.

Предложените варианти са в зависимост от отправената заявка за консултация и комфорта на желаещите, за да се чувстват спокойни да споделят преживяванията си.

Консултации може да се извършват всеки ден/ от понеделник до петък/ в времето между 13:00 ч. и 15:00 ч., само след предварителна заявка и уговорка за начина на провеждане на разговорите! Изключения правят случаите, в които нивото на тревожност и усещането за паника застрашават живота ви!

Помнете: „Здрав дух в здраво тяло“! Пазете се и #останивкъщи!

Categories: Новини