От 23-ти до 29-ти август 2021 г. в хотел “Преспа”, Пампорово, България се проведе тренинг за младежки работници “Синоними на здравето” с участници от България, Литва, Италия, Турция, Гърция, Армения и Португалия. 31 представители на партньорските организации се включиха в обучението, изпълнявано от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и финансирано по Ключова Дейност 1 на програма “Еразъм +”.

Главните цели на тренинга бяха да промотира холистичния подход към здравето и социалното включване на младежи в неравностойно положение, като им помогне да изградят здравословни навици, да подобрят физическата си култура и да вникнат във факторите, които оказват влияние на физическото, психическото и емоционалното развитие на човек.

 

Основен треньор на 7-дневното мероприятие бе Емилия Крушков – психолог-практик с близо 18 години опит, обучител по темите за психичното и социално здраве, стрес, зависимости, социалното включване чрез спорт  и изкуство с многогодишен стаж в сферата на неформалното образование.

Програма на тренинга бе базирана на методологията “Social and Fit”, която инкорпорира теоретични и практически методи. Първият ден от обучението премина в игри за запознаване, запомняне на имена, упражнения за тиймбилдинг и дискусия върху отражението на пандемията върху младите хора. След като се опознаха, участниците бяха въведени теоретично в основната тема, но и сами споделиха своите разбирания за здраве.  Всички бяха единодушни, че дефиницията за здраве се е изменила и тя вече не е «отсъствие на болест», както прокламират по-старите медицински разбирания, а е комплексно състояние на тялото, ума и духа.

Следващите дни поставиха акцент именно върху холистичния подход към здравето. Чрез работа по групи младежките работници дискутираха физическото, емоционално, психическо и социално здраве. Отделна сесия бе посветена на стреса, справянето с него и влиянието на психическото състояние върху физическото. Участниците саморефлектираха върху нивата си на стрес и бяха запознати с различни физически и дихателни упражнения за облекчаването му. Интерес предизвикаха сесиите, посветени на емоциите, които бяха категоризирани като функционални и нефункционални, вместо положителни и негативни. В края на един от дните участниците се включиха в планинска разходка до кулата Снежанка, по време на която разгледаха местностите около Пампорово.

Младежите посетиха за кратко и град Пловдив, като по време на разходката си имаха няколко предизвикателства. Най-напред, още преди отпътуването си, те имаха креативната задача да създадат флаш моб с послания за здравето, който да представят в центъра на града. Така пред мол Марково тепе младежите пресъздадоха т. нар. #JerusalemaDanceChallenge, който стана популярен в цял свят именно по време на пандемията с Ковид-19. Разходката в Пловдив премина в търсене на съкровища или т.нар. Treasure hunt, като трябваше по отбори да откриват различни места в града и интересни факти за тях.

През следващите дни програмата бе фокусирана върху храната, храненето и хранителни разстройства. Една от сутрините започна с демонстрация на приготвяне на здравословна закуска с чия, която не отнема време и усилия. По-нататък участниците представиха по национални групи разбиранията си за здравословна храна и разбиха някои митове за храненето, които съществуват за техните нации. Бяха разгледани различните видове хранителни разстройства и емоционалните и психически причини, които стоят зад тях.

Чрез дискусия по двойки “Walk and Talk”, младежите имаха шанса да дискутират различни теми свързани със здравето и храната, докато опознават местностите в Пампорово. Участниците се запознаха и с японския метод за релаксация Shirin Yoko, който представлява прочистване на съзнанието чрез раходки в гората, досег с природата и време за саморефлексия.

В края на обучението, всички участниците създадоха по национални групи концепции за проекти, свързани с разгледаните теми, чрез които да предадат наученото на групите, с които работят на местно ниво. Тренингът завърши с арт терапия – групово рисуване с пръсти, което подтикна участниците да осмислят изминалите дни.

В програмата бяха предвидени три междукултурни вечери, по време на които страните-участници се представиха чрез характерни храни, напитки, танци, музика, любопитни факти и куизове.

Младежите се разделиха с множество спомени, пожеления за нови срещи и обещания за бъдещо сътрудничество.

Публикацията отразява единствено гледната точка на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

Categories: Новини