Над 30 младежки работници от България, Гърция, Испания, Турция, Португалия, Литва, Полша и Италия се включиха в обучителния курс „(SO)lidary“, който се проведе между 8 и 14 ноември 2021 г. в Еко хотел Здравец.

Участниците научиха повече за това какво какво представлява доброволческата инфраструктура, какви са възможностите на Европейския корпус за солидарност и развиха умения си в доброволческия мениджмънт, изпълнението на доброволчески проекти, както и в признанието и валидирането на доброволния труд.

Младежките работници посетиха и разгледаха Пловдив, като се срещнаха с доброволции координатори от местни доброволчески организации в Младежкия център.

Участниците се разделиха с пожелания за нови срещи и повече доброволчески каузи.

Тренингът за младежки работници “(SO)lidary” се осъществява от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на Ключова Дейност 1 на програма “Еразъм+” на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено гледната точка на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

Categories: Новини