Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” се включи в ежегодния Международен младежки фестивал в град Пловдив, който тази година се проведе на 4-ти и 5-и юни в Младежки център – Пловдив.

Екипът и доброволците на Асоциацията проведоха уъркшоп “Какво мотивира и вдъхновява младите хора” на втория ден от фестивала, 5-и юни. В уъркшопа се включиха над 20 младежа и младежки работници от България, Испания и Румъния.

Участниците имаха възможност да споделят какво според тях движи напред младите хора в техните страни и какви ги вдъхновява. По-късно Асоциацията представи работата си в сферата на младежта, доброволчеството и международната мобилност и даде пространство на своите доброволци да споделят какво ги мотивира да бъдат активни граждани.

Благодарим на Младежки център – Пловдив за поканата за участие в събитието!

***

Събитието се провежда като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Categories: Новини