На 19-ти януари 2017 г. от 10:00 ч. в Регионален пресклуб БТА–Пловдив се проведе встъпителна пресконференция по проект „МИКЦ Младежка зона – активни и креативни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Домакин на МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни” е Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”.

На пресконференцията присъстваха партньорите на Асоциацията в реализацията на проекта – представители на дирекция „Програми и проекти” в община „Марица”, ЕГ „Пловдив”и КСУ „Олга Скобелева” гр. Пловдив, които  споделиха предишния си опит и ползотворно сътрудничество с Асоциацията в предишни етапи на МИКЦ. Събитието бе уважено и от някои от външните експерти, които ще осъществяват консултации с младите хора. Бяха изразени очакванията на всички страни във връзка с осъществяването на дейностите, заложени в МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”.

По време на пресконференцията бяха конкретизирани услугите и дейности, заложени в проекта. В МИКЦ „Младежка зона-активни и креативни” ще се предоставят безвъзмездно информационни услуги в направления като неформално обучение, човешки права, младежко предприемачество, доброволчество, консултации с експерти и изнесени мобилни обучения в малките населени места от община „Марица”.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *