Оффлайн лято за деца и творчески подвизи

Между 5-ти и 13-ти юли 2021 г. доброволците на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведоха поредица творчески работилници за деца на възраст от 8 до 13 години в Капана – квартал на творческите индустрии в Пловдив. В продължение на 3 часа всеки ден децата нямаха право да използват Read more…

Стартира проект “Толкова различни, толкова еднакви” в община Марица

С поредица от срещи с местните администрации в няколко населени места от Община Марица, през м. май 2021 г. стартира проект “Толкова различни, толкова еднакви”, BG05M9OP001-2.068-0002-C01, осъществяван от Община Марица с финансовата подкрепа на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ чрез ОПРЧР. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” Read more…

Бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра”

През месец юни 2021 г.бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра” с деца и младежи от КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив и доброволци от Пловдив и страната. “Малките” и “големите” ще се срещат в продължение на една година, в която ще градят доверителна връзка и приятелство. Read more…

Набират се деца за участие в безплатни творчески работилници в Капана

Безплатни творчески работилници за деца в галерия “PLOVEDIV” организира Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”   Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” организира за втори път поредица от творчески занимания за деца “Оффлайн ваканция 2” в началото на лятната ваканция – от 5 до 13 юли в галерия Read more…

Проведе се обучение “Комуникация и себеопознаване”

В събота, 12.06.2021 г., Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе присъствено обучение “Комуникация и себеопознаване” в галерия PLOVEDIV, по време на което бяха тествани интерактивни методи за подобряване уменията за общуване и саморефлексия с младежи – ученици в горен курс в гимназията и студенти.   Участниците идентифицираха своите Read more…

Стартира проект „Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество”

На 8 юни 2021г. се проведе първата онлайн среща по проект „Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество”. Целта на проекта е да дефинира и разпространи първите стандрати за качество в младежкото доброволчество в страните от Европейския Съюз. На своята първа среща по проекта, представителите на осемте партньорски организации обсъдиха Read more…

Участвай в проучване за качеството на ученическото самоуправление в страната

Учениците и младежите са припознати като двигател на промяната. За да могат да развият напълно своя потенциал, те трябва активно да участват в подобряването на българското образование, като използват своя глас. Ако считаш, че гласът на младите трябва да бъде чут, може да участваш в проучването на Асоциация “Голям брат, Read more…

Проведе се онлайн обучение за ментори по програма “Голям брат Голяма сестра”

В събота, на 17.04.2021 г. Асоциация “Голям брат, голяма сестра – България” проведе онлайн обучение за ментори по едноименната програма. За няколко часа участниците се запознаха накратко с историята на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и основните ѝ дейности, разбраха повече за цикъла на менторската програма, за техните Read more…

Проведе се фокус група “Менторството и висшите учебни заведения”

На 11.03.2021 г. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе фокус група “Менторството и висшите учебни заведения”, където с преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски”, доброволци – студенти в различни университите в страната и колеги обсъдихме темата за социалната отговорност на висшите учебни заведения в България и активността на студентската Read more…

Започнаха индивидуални консултации за младежи до 29 г. от община “Марица”

Започна провеждането на индивидуални психологически, информационни и юридически консултации за младежи до 29 години от Община “Марица” в рамките на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”. Проектът се изпълнява от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез Оперативна Read more…