Бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра”

През месец юни 2021 г.бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра” с деца и младежи от КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив и доброволци от Пловдив и страната. “Малките” и “големите” ще се срещат в продължение на една година, в която ще градят доверителна връзка и приятелство. Read more…

Набират се деца за участие в безплатни творчески работилници в Капана

Безплатни творчески работилници за деца в галерия “PLOVEDIV” организира Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”   Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” организира за втори път поредица от творчески занимания за деца “Оффлайн ваканция 2” в началото на лятната ваканция – от 5 до 13 юли в галерия Read more…

Проведе се обучение “Комуникация и себеопознаване”

В събота, 12.06.2021 г., Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе присъствено обучение “Комуникация и себеопознаване” в галерия PLOVEDIV, по време на което бяха тествани интерактивни методи за подобряване уменията за общуване и саморефлексия с младежи – ученици в горен курс в гимназията и студенти.   Участниците идентифицираха своите Read more…

Стартира проект „Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество”

На 8 юни 2021г. се проведе първата онлайн среща по проект „Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество”. Целта на проекта е да дефинира и разпространи първите стандрати за качество в младежкото доброволчество в страните от Европейския Съюз. На своята първа среща по проекта, представителите на осемте партньорски организации обсъдиха Read more…

Участвай в проучване за качеството на ученическото самоуправление в страната

Учениците и младежите са припознати като двигател на промяната. За да могат да развият напълно своя потенциал, те трябва активно да участват в подобряването на българското образование, като използват своя глас. Ако считаш, че гласът на младите трябва да бъде чут, може да участваш в проучването на Асоциация “Голям брат, Read more…

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” бе домакин на втората партньорска среща по проект “Mentor Your Future”

Втората транснационална среща по проект „Mentor Your Future”  се проведе онлайн от Асоциация „Голям брат, Голяма сестряа – България“ на 15 април 2021 г. чрез платформата Microsoft Teams. Проектът има за цел да насърчи менторството като практика във висшите учебни заведения. “Mentor Your Future” се изпълнява от нидерландския университет NHL Read more…

Проведе се онлайн обучение за ментори по програма “Голям брат Голяма сестра”

В събота, на 17.04.2021 г. Асоциация “Голям брат, голяма сестра – България” проведе онлайн обучение за ментори по едноименната програма. За няколко часа участниците се запознаха накратко с историята на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и основните ѝ дейности, разбраха повече за цикъла на менторската програма, за техните Read more…

Проведе се фокус група “Менторството и висшите учебни заведения”

На 11.03.2021 г. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе фокус група “Менторството и висшите учебни заведения”, където с преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски”, доброволци – студенти в различни университите в страната и колеги обсъдихме темата за социалната отговорност на висшите учебни заведения в България и активността на студентската Read more…

Започнаха индивидуални консултации за младежи до 29 г. от община “Марица”

Започна провеждането на индивидуални психологически, информационни и юридически консултации за младежи до 29 години от Община “Марица” в рамките на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, № BG05M9OP001-1.043-0007-C01. Проектът се изпълнява от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” Read more…

Доброволци на Асоциацията помагат на деца с подготовката за училище

Доброволците на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” помагат на деца от 1-ви до 6-ти клас от град Пловдив с подготовката им за училище по български език, математика и чужди езици. Срещите са индивидуални, като един доброволец помага на едно дете по един предмет. Някои от тях се провеждат Read more…