Информационен ден и обучения в ЕГ „Пловдив”

В ЕГ “Пловдив” бе проведен информационен ден, след което през м. януари бе поставено начало на заложения в МИКЦ “Младежка зона-активни и креативни” цикъл от обучения. За целта бе сформиран клуб “Активни и креативни”, където учениците от езиковата гимназия ще се срещат, за да получат знания чрез методите на неформалното Read more…

Министър Кралев връчи договорите на Младежки информационно-консултанстки центове от цялата страна

В последния си работен ден министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи официално договорите за 2017 г. на 36-те Младежки информационно-консултантски центрове по Национална програма за младежта. Представителите на младежките центрове са в София на работна среща за приоритетите в младежките политики за 2017 г. Те обсъдиха с министъра Read more…

Проведе се първа среща по проект „People to People” в гр. Кадан, Чехия

В периода 06.12.2016г – 12.12.2016 г. в гр. Кадан, Чешка република се проведе първа среща по проект “People to people” с бенефициент  чешката организация „RADKA” и партньори – „Голям брат, голяма сестра България” (Big Brothers, Big Sisters of Bulgaria Association) и „Тратва” (Tratwa) – Полша. Проектът има за цел да Read more…