В ЕГ “Пловдив” бе проведен информационен ден, след което през м. януари бе поставено начало на заложения в МИКЦ “Младежка зона-активни и креативни” цикъл от обучения. За целта бе сформиран клуб “Активни и креативни”, където учениците от езиковата гимназия ще се срещат, за да получат знания чрез методите на неформалното образование в сфери като глобална отговорност, социално предприемачество, лидерство и т.н.

Учениците от гимназията са запознати с методите на неформалното образование, ползите от него, както и атмосферата, която създава, което допринася за ентусиазма и готовността им да взимат участие в дейностите на МИКЦ “Младежка зона-активни и креативни”.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *