В периода 06.12.2016г – 12.12.2016 г. в гр. Кадан, Чешка република се проведе първа среща по проект “People to people” с бенефициент  чешката организация „RADKA” и партньори – „Голям брат, голяма сестра България” (Big Brothers, Big Sisters of Bulgaria Association) и „Тратва” (Tratwa) – Полша. Проектът има за цел да даде поле на партньорите за обмяна на опит в сферата на доброволчеството, изхождайки от факта, че трите организации са обвързани с него, но то бива осъществявано по различни начини.

Представителите от страна на България и Голям брат, голяма сестра наброяваха трима души в лицето на Лена Карналова – изпълнителен директор, Юлия Петкова – координатор и Галена Колаксъзова – доброволец. По време на престоя в Чехия се проведоха няколко срещи между партньорите, както и посещения на центровете на RADKA и съответно запознаване с дейността на организацията и услугите, които предоставят.

Първата среща от престоя в Чехия се проведе в гр. Хеб и даде възможност на нас и нашите партньори да се запознаем от близо с начина, по които работи доброволчеството в  Чехия чрез среща с различи представители на организации, работещи с доброволци от целия северозападен регион. Втората среща се състоя в гр. Кадан, в Център за родители и деца RADKA, където партньорските организации  се представиха чрез презентации. По този начин стана ясен профилът на работа на трите организации и различните им методи в работата с доброволци, което само по себе си ще служи за обмяна на опит и знания. Беше предоставена възможност за разглеждане на целия център и запознаване с повечето дейности на организация RADKA и нейните услуги, които варират от курсове за деца в различни области като чешки език, керамика и плуване до курсове за възрастни по информатика. Центърът предоставя грижа за най-малките деца, алтернативна на детска градина.

По време на следващата среща  бе направено посещение на друг център от инфраструктурата на RADKA, който поради размерите си и добрата организация на пространството съчетава в себе си алтернативи на ясла, детска градина и следучилищна занималния. Там се предоставят най-различни услуги за деца, като са обособени различни помещения за игра, рисуване, хранене, спане, спорт, учене.

По време на провеждането на тези първи срещи се направи и посещение на детска градина в германския град Олбернхау. Програмата включваше и ден за разходка, по време на който с партньорите от Полша посетихме минералния курорт Карлови вари.

Беше обсъдено бъдещето сътрудничество между трите партньорски организации и бяха разискани в по-големи подробности следващите срещи в България през м. март и в Полша през м. юни, както и съответните теми, които съответно ще бъдат засегнати.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *