В периода от 1-ви до 5-ти март 2017 г. в комплекс „Беркут”, с. Брестник, Пловдив се проведе семинар ”Volunteering Does Make а Difference” (”Доброволчеството носи промяна”), първа активност от проект „Volunteering – a Pathway to Employment” (“Доброволчеството – път към заетост”), финансиран по Ключова дейност 1 на програма Еразъм + и изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”.

В семинара взеха участие представители от 10 европейски страни – България, Румъния, Гърция, Италия, Испания, Хърватска, Холандия, Чехия, Словакия и Азербайджан. Те имаха възможност да споделят опита си в сферата на доброволчеството, възможностите, които предоставя то, както и да обменят информация за това как е уреден правно въпросът в техните страни – имат ли закон за доброволчеството и доколко добороволчеството получава признание на национално ниво. С помощта на различни неформални методи, партньорските организации представиха своята дейност пред останалите участници и споделиха настоящата ситуация в доброволческия сектор, начините за финансиране и очакванията за последващо сътрудничеството.

В продължение на две междукултурни вечери участниците имаха възможност да запознаят останалите със  собствените си страни  с помощта на презентации, гатанки, рекламни материли, видеоматериали и традиционни храни и напитки. На 3-ти март всички участници отпразнуваха заедно националния празник и им беше представен Пловдив – Европейска столица на културата 2019, като освен това им бяха раздадени комплекти рекламни материали за града и предстоящото домакинстване на културната столица.

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” имаше удоволствието да приветства част от екипите на два Младежки информационно-консултантски центъра – МИКЦ „Астика” – гр. Бургас и МИКЦ „Виа Регия 6” – гр. Русе, домакинствани съответно от Фондация „Астика” – гр. Бургас и Младежки дом – гр. Русе. Техни представители бяха участници в семинара “Volunteering Does Make a Difference” и затвърдиха практиката за сътрудничество в рамките на МИКЦ мрежата.

По проект „Volunteering – a Pathway to Employment” предстоят още две дейности – обучение за младежки работници и младежки обмен съответно през м. май 2017 г. и м. октомври 2017 г

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *