На 09.03.2017 ч. от 16 часа в заседателната зала на община „Марица” се проведе първа информационна среща с младежи на възраст 15-29 години от малките населени места на територията на общината и със заинтересованите страни по проект „МИКЦ Младежка зона – активни и креативни”, Договор №НПМ-060-П1-Зона2/2016, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) и изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”.

По време на срещата бяха представени целите на проекта, дейностите и услугите, насочени към младите хора на територията на община Марица. В залата присъстваха освен представители на общинската администрация, млади хора от малките населени места, така и младежи, взимали участие в предходните фази на МИКЦ „Младежка зона”, както и добоволци към организацията. Те споделиха пред аудиторията впечатленията си от предишните фази на проекта, изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” и също така изразиха реалните ползи от включването си в информационните, консултантски и обучителни услуги. През 2017 г. младежите на територията на общината ще могат да се възползват от безвъзмездно предоставяните тематични консултации и изнесени еднодневни обучения.

Информационната среща постави и начало на по-широка дискусия за потребностите на младежта на територията на общината, както и за начините на достигане до по-широка младежка аудитория. Заявени бяха високи очаквания за предстоящото сътрудничество, предвид факта, че организацията и общинската аднинистрация си партнират от години, както в проектите за младежки центове, така и в редица други проекти с младежка, образователна и ин

терграционна насоченост.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *