Втора работна среща по проект „People to People” се проведе в гр. Пловдив, България

В периода 18-23 април 2017 г. в Пловдив, България се проведе втората среща по проект „People to People”, финансиран по Ключова Дейност 2 на Програма Еразъм + с бенефициент чешката организация RADKA, гр.  Кадан и партньори Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” и полската организация “Tratwa” („Тратва”), гр.Вроцлав. Целта Read more…

Незабравимото изживяване „Ирландия“  

От 08.04.2017 г. до 15.04.2017 г. се проведе младежки обмен “Be Happy, Be Healthy” в град Луисбург, окръг Мейо, Ирландия между български и ирландски младежи. От българска страна в събитието участваха седем ученици от ЕГ „Пловдив“ и един ученик от ЕГ „Иван Вазов“,  членове на клуб „Креативен и активен“ към Read more…

Проведе се първо обучение за ментори по Програма „Голям брат, Голяма сестра”

В рамките на МИКЦ “Младежка зона – активни и креативни” се проведе първото обучение за ментори по програма “Голям брат, Голяма сестра”. Тя предоставя възможност на доброволци да участват в изграждането на доверителни и надеждни взаимовръзки с деца и младежи, с цел предоставяне на адекватен модел на поведение и подкрепа. Read more…