В рамките на МИКЦ “Младежка зона – активни и креативни” се проведе първото обучение за ментори по програма “Голям брат, Голяма сестра”. Тя предоставя възможност на доброволци да участват в изграждането на доверителни и надеждни взаимовръзки с деца и младежи, с цел предоставяне на адекватен модел на поведение и подкрепа.

По време на обучението, проведено в хотел “Експо”, гр. Пловдив, участниците бяха запознати с историята и спецификите на програмата. С методите на неформалното образование, те работеха в групи и изпълняваха различни задачи, които им помогнаха да разберат по-добре работата на доброволеца. Участниците сами дефинираха какво означава да бъдеш доброволец и какви качества се изискват, за да станаеш такъв. Бяха представени успешни примери за “големи и малки братя/сестри” или така наречените “двойки” (доброволец и дете/младеж). За вдъхновение на участниците послужи интервю с една от най-успешните двойки, участвала в програмата, както и фактът, че доброволецът от въпросната двойка бе награден в края на 2016 г. за Доброволец на годината от Министерството на младежта и спорта.

 

Гл. ас. Огнян Койчев – преподавател в Педагогическия факултет на Пловдивския университет, запозна участниците с характеристиката на работа с деца и младежи от институциите. С прилагането на метода на психосимулация, бъдещите доброволци трябваше да се поставят на мястото на деца и младежи в неравностойно положение и да погледнат света през техните очи. Красимир Гешев – психолог и консултант на двойките, разказа повече за  профила на децата и младежите от институциите, и по-конкретно от  КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив, с които ще работят доброволците. Участниците преминаха през входящо интервю в съгласие със стандартите на Big Brothers Big Sisters International.

 

В изпълнението на МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни” е заложено още едно обучение за ментори, след което ще се сформират двойки между доброволците и децата и младежите от КСУ „Олга Скобелева”, които ще подлеждат на консултиране и мониторинг от експерти.

 

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *