В периода 18-23 април 2017 г. в Пловдив, България се проведе втората среща по проект „People to People”, финансиран по Ключова Дейност 2 на Програма Еразъм + с бенефициент чешката организация RADKA, гр.  Кадан и партньори Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” и полската организация “Tratwa” („Тратва”), гр.Вроцлав.

Целта на проекта е обмяна на опит в доброволческата сфера между трите организации. По време на визитата в България, домакинът Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” запозна своите партньори с всичките си настоящи дейности и проекти, част от които пряко обвързани с доброволчеството. Организациите „RADKA” и „Tratwa” бяха представени от по 4 участника.

В следващите дни се състояха посещения и дискусии в различни институции в гр. Пловдив и околността. Представителите на партньорите на Асоциацията се запознаха с Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”, гр. Пловдив, където програмата „Голям брат, Голяма сестра” действа от години. Ръководството на Комлекса сподели своя опит в областта на доброволчеството, тъй като ползвателите му са често обект на доброволен труд от страната на различни международни организации и местни жители. Освен посещение в основната сграда на Комлекса, участниците имаха възможност да разгледат и едно от защитените жилища към него – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, където също придобиха представа за опита на Центъра с доброволци.

Партньорите на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” посетиха детска градина и Общностен център в село Крислово, община „Марица”. Общината и Асоциацията имат дългогодишно сътрудничество в редица проекти. Така участниците бяха запонaзати със сферата на социалните услуги извън рамките на гр. Пловдив, а децата от ЦДЛ „Детелина” бяха подготвили Великденска програма за своите гости.

Визитата в Пловдив продължи с посещение на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив. Ръководството на Комплекса разказа за своята работа и обмени информация за настоящата ситуация в Чехия и Полша.

По време на последния ден от втората среща по проект “People to People”, “RADKA” и „Тратва” имаха възможността да се срещнат с екипа на Общинска фондация „Пловдив 2019”, която отговаря за подготовката и провеждането на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Гр. Вроцлав, Полша домакинства Европейската столица на културата през 2016 г. и организацията „Тратва” в качеството си на координатор на доброволци от Европейската доброволческа служба, сподели своя опит в набирането, координирането и оценката на ЕДС добворолци не само по време на Европейската столица на културата, но и попринцип. Екипът на Фондация „Пловдив 2019” заяви интерес към поддържане на контакти с партньорите от “People to People” за бъдещ обмен на опит в сферата на доброволчеството.

Партньорите по проекта продължават своето сътрудничество и уточниха дати за третата среща по проекта, която ще се проведе през м. юни 2017 г. в гр. Вроцлав, Полша

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *