В периода 6 – 8 май 2017 г. в гр. Пловдив се състоя подготвителна визита по проект “Приятели без граници-продължение” (“Friends without borders – to be continued”), финансиран по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм”. Проектът се изпълнява от Асоциация „Голям брат, Голяма сеестра – България” с партньори – MPI Levenslust – Белгия, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 –Румъния и IDEA NL – Холандия.Подготвителната визита предхожда младежки обмен, които ще се осъществи в края на м. юли – началото на м. август 2017 г. между младежи в неравностойно положение от 4 държави – България, Белгия, Холандия и Румъния.

По време на визитата партньорите посетиха Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”, гр. Пловдив, откъдето ще бъдат селектирани участниците в обмена от българска страна. Представителите на партньорските организации се срещнаха с част от персонала в Комплекса, които ще отговаря за участниците по време на обмена. По време на срещата в „Олга Скобелева” бе обсъдена обстойно програмата ден по ден и бяха уточнени правилата за поведение на младежите по време на предстоящата активност. Партньорските организации имат опит в сътрудничеството по между си, тъй като са провеждали и други младежки обмени, партнирайки си едни с други. Познанството направи евентуалните проблематични ситуации с целевите групи изключително предвидими и дискусията завърши с пълното съгласие на всички участващи за очертаната програма и правила.

Парньорите посетиха няколко локации, от които да изберат къде да се проведе младежкия обмен, предвиден за лятото. Първото място бе хотел „Копривки” в близост до местността хижа Здравец, Родопи. Беше разгледан хотелът, както и всички удобства, които той предлага за външни и вътрешни активности. Второто място, което партньорите посетиха бе еко хотел „Здравец” в близост до хотел „Копривки”. Те се запознаха и със спортните съоръжения и други удобства, които участниците могат да ползват там. След проведени консултации и сравнителен анализ, ръководителите се спряха на първата опция. След като извършат изцяло подбора на участниците и ще бъде ясен техния профил, аккто и половия баланс на групите, ще се пристъпи към разпределение на стаите.

Партньорите на Асоциацията имаха шанс да опознаят, макар и за кратко, местността и изразиха възхищението си от природата. Те намериха избора на място за провеждане на обмена за изключително подходящ.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *