В периода от 28.07.2017 г. до 04.08.2017 г. в местността Копривките, Пловдив и гр. Пловдив се проведе младежки обмен „Приятели без граници – продължение/Friends without borders – to be continued”, финансиран по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм +” с бенефициент Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” и партньори MPI LevenslustБрюксел, Белгия, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 – Букурещ, Румъния и IDEA NL – Амстердам, Холандия. От българска страна участие взеха младежи от КСУ „Олга Скобелева”, гр. Пловдив. “Friends Without Borders – To Be Continued” е насочен към младежи в неравностойно положение от България, Румъния, Холандия и Белгия  и цели да насърчи социалното приобщаване и адаптацията им към независим живот, както и да подобри възможностите им за професионална ориентация и трудова реализация. 51 младежа и техните ръководители се включиха в осемдневния обмен, който надгради постигнатите резултати от предишни сходни инициативи между партньорите. Младежите прекараха 6 дни в местността Копривките, хижа Здравец, а останалото време в град Пловдив.

Първият ден от младежкия обмен бе опознавателен. Той бе фасилитиран от българските организатори и фокусиран върху игри и уъркшопи, които да създадат отборен дух и да спомогнат младите хора да се отпуснат в общуването си едни с други. Младежите взеха участие в игри за запознаване и запомняне на имената. Базата на ТСВ „Копривки” позволява редица занимания да бъдат проведени на открито, затова по-голямата част от деня премина в активности сред природата. Игри за познаване на датата на раждане, както и такива стимулиращи вниманието и креативността чрез „рисуване” с пръсти на гърба, изградиха усещане за екипна работа у участниците. Всички младежи взеха активна роля в определянето на правилата на поведение и общуване по време на обмена и бяха запознати по-подробно с Програма Еразъм + и възможностите, които тя предоставя.

Следващият ден бе фасилитиран от белгийските партньори. Младежите имаха възможност да изберат дали да се включат в дълъг планински преход или в разходка до центъра на местността хижа Здравец, където да интервюират местни хора по въпроси, свързани с членството на България в Европейския съюз. По-голяма част от младежите предприеха планинския преход, а останалите реализираха над 20 интервюта, които включваха въпроси като позитиви или негативи носи членството на България в Европейския съюз, желаете ли България да се присъедини към Еврозоната, какво може още да направи Европейската комисия, за да подобри живота и т.н. След като приключиха с интервютата и се върнаха в базата, младежите обобщиха резултатите и рефлектираха въхру тях. Това създаде условия за провеждане на дебат между тях на теми като Брекзит и възхода на крайнодесните политически партии в Европа. След вечеря се проведе белгийската междукултурна вечер. Младежите бяха подготвили видеоматериали и снимки, с които запознаха връстниците си с любопитни факти за родината си, а по-късно ги научиха на белгийски традиционни танци.

По време на третия ден бе организирано посещение на Асеновата крепост, Бачковския манастир и Асеновград. Младите хора се запознаха накратко с историята на България от Второто българско царство и важността на крепостта. Те разгледаха и средновековната църква “Св. Богородица Петричка” при крепостта преди да продължат към Бачковския манастир. Освен че посетиха манастира, вниманието на младежите бе привлечено и от търговската част около него, къдто прекараха част от свободното си време. В Асеновград те разгледаха основни забележителности в центъра на града, като отново имаха свободно време за разходка. Същата вечер се проведе българската междукултурна вечер. Участниците бяха посрещнати от българските си връстници с химна, след което прожектираха няколко видеа за България. Младежите трябваше да гледат с повишено внимание, защото информацията във видеоматериалите им помогна да отговорят на въпросите от играта, които българската група беше организирала. За всеки правилен отговор участниците получиха награда. След края на играта младежите можеха да се включат в активност по свои избор – да се научат да танцуват традиционен български танц, да пеят българска песен, да напишат името си на кирилица или да опитат традиционна българска храна като лютеница и локум.

Четвъртият ден от младежкия обмен „Приятели без граници” бе воден от холандската група. Предвид профила на партньорите IDEA NL, която е младежка организация за дебатиране, голяма част от деня премина в дебати. Участниците бяха разделени на национални отбори, като за всеки отбор бе предвиден фасилитатор от холандските представители. Темите на дебатите засягаха любовта, равнопоставеността на половете, сексуалната ориентация и приемането на „различните”. След приключване на дебатирането, групите презентираха едни пред други обобщение от мненията и заключенията, сформирани по време на обсъжданията. Денят продължи със спортна игра, енерджайзър и още една сесия дебати. За своята междукултурна вечер, холандските младежи бяха приготвили изпълнение на своя химн, презентация с любопитни факти, няколко традиционни холандски игри и танци, както и нашумялата игра Kahoot!, в която младежите взеха участие в смесени отбори, като трябваше да отговарят на въпроси от всякакво естество, свързани с Нидерландия. Накрая всички получиха подарък – грудка на холандско лале, след което бяха подканени да опитат традиционна холандска храна.

Последният ден в местността Копривките започна с уъркшоп, посветен на ключовите компетенции, които младежите развиват, взимайки участие в проекти, финансирани по Програма „Еразъм +”. Най-напред те бяха запознати със сертификата Youthpass, след което бяха разделени на отбори – всеки отбори получи по 2 от ключовите компетенции, като целта бе чрез метода брейнсторминг да изброят най-много умения, от които са изградени тези комптенции. Участниците презентираха своите резултати пред цялата група, преди да пристъпят към втората част от деня и организираните от белгийската група Специални олимпийски игри. Младежите се включиха в няколко видя игри – футбол със завързани очи, преминаване през тесни пространства с чаша с вода в ръка, игра с балони с вода. В една от игрите те трябваше да се научат да броят до десет на някои от езиците на останалите участници, като същевременно да научат връстниците си да броят на техния роден език. Вечерята бе организирана от белгийската група, които бяха подготвили барбекю на открито. По-късно се състоя румънската междукултурна вечер. Младежите се запознаха с Румъния, благодарение на няколко видеа и традиционни румънски танци. Те станаха съпричастни и към историята на един от румънските участници, за живота на чието семейство има заснет документален филм, част от който бе прожектиран същата вечер. По-късно, начело с белгийските ръководители, тези от участниците, които пожелаха, отидоха на нощно посещение в местността.

Последният ден от обмена се състоя в Пловдив. Младежите се включиха в градска игра, като имаха за задача да намерят знакови обекти в центъра на града и да се снимат с тях. Последната задача бе да намерят емблематично заведение, където ги очакваше следолед по техен избор. След приключването на играта, те разполагаха със свободно време, преди да се отправят към КСУ „Олга Скобелева”. Участниците посетиха комплекса, където беше организирано парти за довиждане.  След като получиха сертификатите си Youthpass, те си взеха довиждане с обещания и надежди за нови срещи.

 

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *