На 5-ти септември 2017 г. Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” взе участие в иницитива по случай отбелязването на 3 години от обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Тя бе организирана от Общинска фондация „Пловдив 2019”, като фокусът й бе опазване  на природата.

Цялото събитие се състоя в рамките на три дни. В почивните дни 2-ри и 3-ти септември доброволци от организацията помогнаха с почистването на алеята покрай река Марица. Те събираха отпадъци, засадиха растения и боядисаха пейки с цел облагородяване на района. По този начин алеята бе подготвена за деня на самия празик – 5-ти септември. Инициативата бе кръстена „Пикник край реката” и бе насочена към майки с деца, създавайки условия за игра.

Запознати вече със 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, заради проведената на 12-ти август градска игра „Глобално отговорни”, добворолците решиха да използват дадената им възможност да запознаят с тях и най-малките членове на обществото и създадоха играта „Бъди глобално отговорен към природата”. Целите за устойчиво развитие, които коресондират с опазването на природата са Цел 7 – Възобновяема енергия, Цел 13 – Борба с климатичните промени, Цел 14 – Живот под водата, Цел 15 – Живот на земята. Бяха подготвени 4 игри – една, подходяща за младежи и три, подходящи за деца:

-Цел 7 – игра, подходяща за младежи. На участниците бяха предоставени природна карта на света и природни карти на няколко държави. Предвид природните особености на всяка страна, те трябваше да определят къде и по какъв начин могат да бъдат изполвани източници на възобновяема енергия.

-Цел 13 – игра, подходяща за деца. Целта бе да се наредят два пъзела – единият изобразява природна картина, незасегната от климатичните промени, а другият –  засегната.

-Цел 14 – игра, подходяща за деца. От най-различни природни материали като сухи листа, пръчки, децата трябваше да направят апликации, изобразяващи живота под водата.

-Цел 15 – игра, подходяща за деца. Тя имаше за цел да научи малчуганите какво означава разделно събиране на отпадъци и как сами да се справят с него. Бяха осигурени хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци, които децата трябваше да изхвърлят в импровизирани контейнери за разделно събиране.

Имайки предвид крехката възраст на по-голямата част от участниците, доброволците избраха нужния подход, с който да им обяснят, че опазването на природата е важно за всички ни. След нареждането на пъзелите, децата бяха попитани какво виждат и дали има разлики между двете картини. Те откриха, че водата е жизненоважна за съществуването на природата. Тези от тях, които се включиха в играта с разделното събиране на отпадъци, я намериха за изключително занимателна и обещаха, че ще приложат наученото вкъщи.

Всички деца, участвали в игрите, получиха балони. Доброволците използваха събитието не само да популяризират глобалните цели, но и повишиха осведомеността на младежите относно МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”, като промотираха неговите дейности. Те раздаваха брошури с информация за Центъра и по време на цялото събитие носеха рекламни тениски.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *