В периода 02-08 октомври 2017 г. в хотел „Екзотик”, с. Марково, област Пловдив, България се проведе младежки доброволчески обмен „Volunteering – Success in Progress”. В него взеха участие 32 младежи, заедно със своите групови лидери от България, Турция, Румъния, Испания, Холандия и Чехия. Обменът се изпълнява от Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”, финансиран по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +”  и е третата и последна активност от дългосрочния проект „Volunteering – a pathway to employment”. Предишните две дейности по проекта – семинар и тренинг, се проведоха през м.март и м. май т.г.

По време на обмена участниците бяха въвлечени в уъркшопи, игри и доброволчески дейности. Опознаването помежду им започна още първата вечер, в деня за пътуване, когато те трябваше да покажат свои скрит талант. Първият пълен ден от активността започна с въвеждане на участниците в идеята на целия проект, тиймбилдинг, игри за запомняне на имената, както и споделяне на очакванията и страховете от предстоящото. По-късно се проведе играта “Walk and talk”, като участниците трябаше разхождайки се до с. Марково, да споделят мнението си по теми, свързани с доброволчеството. Следобеда им бе поставена задача да представят страните си в рамките на 5-6 минути във формат на реклама или скеч, без да имат право да използват мултимедия, компютри или музика. Същата вечер  те представиха креативните си презентации.

През втория ден участниците разполагаха с време, през което да споделят своя доброволчески опит – чрез мултимедийни презентации, разкази и т.н. След обедната почивка те трябваше отборно да разрешават различни казуси, възникващи при работата с доброволци и да презентират решенията си. В края на деня се проведе дебат по теми, свързани с добоволчеството като – трябва ли организациите да поемат някаква част от разходите на доброволците, трябва ли да се въведат задължитени часове за доброволстване сред ученици и студенти и др. По-късно се проведе първата междукултурна вечер, по време на която се представиха България, Чехия и Румъния.

Третият пълен ден от обмена бе белязан от доброволческа работа. Сутринта участниците се срещнаха с г-н Пламен Кабаков, кмет на с. Марково, който ги запозна с особеностите на населеното място. След това с помощта на служители на пътна полиция, бе отцепена опасна част от пътя край селото, където поради натрупване на пясъчна и скална маса, се образува участък с конкентрация на ПТП. Доброволците разчистиха пътя, така че той вече представлява по-малка опасност за движението. Следобеда доброволческия труд продължи в КСУ „Олга Скобелева”, гр. Пловдив, където заедно с децата и младежите, настанени в комплекса, участниците помогнаха за разчистване и облагородяване на двора на институцията. След това те разполагаха със свободно време в града, което използваха, за да посетят забележителности и бяха запознати с факта, че Пловдив е избран за Европейска столица на културата през 2019 г. Вечерта се проведе втората междукултурна вечер с Холандия, Турция и Испания.

 

Следващия ден участниците имаха за задача да сътворят свои собствени доброволчески кампании и да ги представят едни пред други. По време на тази активност един от отборите имаше за цел да измисли анкета, свързана с доброволчеството, която бе препратка към доброволческите дейности по-късно през деня в гр. Пловдив. Привечер в града участниците се включиха в три вида доброволческа работа – два от тях в сътрудничество с Общинска фондация „Пловдив 2019”. Същият ден Фондацията провеждаше арт фестивал, заключителна фаза от нейния проект „Училище за спектакли”, по време на който творци от 4 държави, вдъхновени от о.Адата, създават арт инсталации, пърформанси и музика. Участниците можеха да изберат дали да проведат анкетата, съставена по-рано по време на уъркшопа, да раздават брошури за арт фестивала или да обслужват арт инсталациите. След приключване на фестивала, участниците вечеряха в Пловдив, след което се върнаха в хотела.

Последният пълен ден от обмена бе посветен на Глобалната отговорност и 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН. Участниците бяха запознати с Целите и възникването им, като им бяха показани няколко видеа – едно от който изработено от Димитър Фердинандов – доброволец към Асоциацията. Участниците изиграха няколко кратки игри за запознаване с Целите, преди да пристъпят към голямата игра „Глобално отговорни”. Преди да започнат с играта, участниците, разделени по национали отбори, трябваше да потърсят информация какво се прави в техните страни с цел промотиране на Глобалната отговорност и да презентират. За изпълнението й Асоциацията й разчиташе на 4-ма доброволци към организацията. Така в рамките на 3 часа, участниците, раздлени на 4 отбора, трябваше да преминат през 6 пункта из хотела и да разрешат казуси и да отговорят на въпроси, свързани със 17-те Цели. Отборът с най-много точки спечели играта.

В неделя, последния ден, участниците си взеха довиждане преди да отпътуват и си пожелаха отново да се срещнат.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *