В Пловдив се провежда обучение за доброволци по различни проекти.

Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България” е официален представител на Big Brothers Big Sisters International за България от 2006 г.  Асоциацията има дългогодишен опит в работата с доброволци и изпълнява редица проекти, насочени към подобряване на социалните умения на деца и младежи в неравностойно положение.

 

Асоциацията търси ДОБРОВОЛЦИ за краткосрочни и дългосрочни инициативи в рамките на изпълняваните от нея програми и проекти.

Поканата от организаторите е:

Ако сте между 15 и 25 години, искате да се запознаете с възможностите за доброволчество към организацията и да участвате:

  • дългосрочно менторско доброволчество по програма „Голям брат, голяма сестра” – дългосрочна работа с младежи в неравностойно положение от КСУ „Олга Скобелева”, които имат поведенчески затруднения.
  • краткосрочно доброволчество – участие в организирането и провеждането на АРТ фестивали и изложби по проект „Цветно”, изпълняван от Асоциацията, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Лена Карналова, изп. директор на Асоциация “Голям брат, голяма сестра –  България” сподели, че порасналите деца стават доброволци и с огромно желание помагат на нуждаещите се. През годината организират поне 4-5 такива обучения. Изключително важно е общуването на едно дете с проблеми и доброволеца. Доброволчеството е акт насочен навътре, към  теб. Това, което доброволците дават, при всички случаи, се  връща многократно.

Интервюто с Лена Карналова, изп. директор на Асоциация “Голям брат, голяма сестра – България” можете да чуете в звуковия файл тук.