Между 22 и 28 ноември 2017 г. в хотел „Беркут”, с. Брестник, обл. Пловдив се проведе тренинг за обучители „Global Responsibility Education”, първа активност по проект „Global Responsibility Education”, финансиран по Ключова дейност 1 на програма Еразъм + и изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”.

В тренинга взеха участие 36 обучителя от 11 страни – България, Румъния, Турция, Гърция, Италия, Литва, Грузия, Египет, Полша, Сърбия, Македония. Втората дейност от проекта е предвидена за месец март 2018 г.– младежки обмен с 6 от горепосочените страни, като в него ще вземат участие младежи, които вече са се запознали с методите на Глобална отговорност чрез своите обучители.

Обучението бе водено от двама треньори – г-жа Лена Карналова, изпълнителен директор на Асоциацията и г-н Талмуд Бах – базиран в Лондон международен консултант и обучител. По време на първият ден участниците се запознаха едни с други, като споделиха и своите очаквания от проекта. Освен в игри за запознаване, те взеха участие в активности за изграждане на екипен дух и мислене. За предстоящата междукултурна вечер на участниците бе поставена задача да представят страна си по креативен начин – като 5-минутна телевизионна реклама, без да използват музика, Интернет или презентации.

Вторият ден от обучението премина в запознаване с историята на човешките права, какво представлява понятието Глобална отговорност, как са възниквани 17-те Цели за устойчиво развитие и какво съдържат те в себе си. Бяха изиграни няколко игри за по-добро запознаване с Целите, взети от изработените инструменти в т.нар. Method Box. По-късно през деня всички организации имаха възможност да се представят и въведат останалите в своята дейност и проекти. Вечерта се състоя втората междукултурна вечер, по време на която всички страни презентираха своите храни, напитки, традиционна музика и танци.

Следващите два дни и половина бяха водени от г-н Талмуд Бах. Третият пълен ден от обучението бе посветен на т.нар. Peer Pressure, като участниците групово разискваха какво означава понятието. По-късно те бяха разделени на отбори, като трябваше чрез скеч и без думи да обрисуват свои примери за Peer Pressure и да намерят разрешение на възникналите вследствие на този натиск проблеми.

По време на четвъртия пълен ден участниците тестваха методи, свързани с Цел 4 – Качествено образование. Те проведоха дебат относно значението на образованието, съпоставено с опита, както и относно качеството на получаваното образование в страните, откъде идват. Следобедът имаха възможността да посетят Пловдив, като се запознаха с културните и исторически особености на града.

 

По време на последния пълен ден от тренинга участниците тестваха методи, свързани с Цел 10 – Намаляване на неравенствата. Те трябваше да създадат своя идея за това какво би представлявала Земята на равенствата и как биха могли да противодействат на пречките за постигане на равенство между индивидите и нациите в различни аспекти. Следващата им задача бе да представят свой собствен план за действие за разпространение и тестване на методите на Глобалната отговорност сред младежи, когато се върнат в страните си. Младежите взели участие в местните активности, организирани от участвалите в тренинга обучители, ще имат предимство при подбора на участници във втората активност по проекта – мледежки обмен през м. март 2018г.

По време на заключителната вечер бяха раздадени сертификати YouthPass на всички участници. Те споделиха удовлетворението си от тренинга и заявиха готовността си да работят за разпространяването на 17-те Цели за устойчиво развитие.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *