Вчера,12.04.2018г. в Дома на Европа се проведе Конференция “Възможности и предизвикателства пред доброволческата дейност в европейски и национален план“ под патронажа на члена на Европейския парламент Момчил Неков.

На срещата присъстваха омбудсманът Мая Манолова, Ленка Здрахалова, главен експерт отдел Еразъм + и младежки политики в Европейската комисия; Михаела Канарчева, главен експерт в отдел „Младежки дейности” в Център за развитие на човешките ресурси, депутати, представители на НПО сектора в България и др.

Конференцията акцентира върху нуждата от приемане на Закон за доброволчеството в България. Словения и България са единствените страни-членки на ЕС, в които няма подобен закон. Бях представени също възможностите за доброволчество, стажове и работа, които новата младежка програма на ЕК Европейски корпус за солидарност ще предостави на младите хора на възраст 18-30.

Categories: Новини