В периода от 23.04. до 29.04.2018 г. в хотелски комплекс „Беркут”, с .Брестник, Пловдив се проведе младежки обмен “Think Global, Act Local” с 30 младежа от 6 страни. Обменът е част от дългосрочния проект „Global Responsibility Education”, финансиран по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”. Първата активност от проекта бе тренинг за треньори “Global Responsibility Education” и се проведе от 22 до 28 ноември 2018 г. отново в „Беркут”, Брестник.

Целта на обмена бе за запознае по-дълбоко младите хора от България, Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Румъния с инициативата на ООН Глобална отговорност и същността на коренящите се в нея 17 Цели за устойчиво развитие.

Първите дни от обмена преминаха в игри за запознаване на участниците, създаване на групова динамика, тиймбилдинг и приемане на групови правила. След това младежите бяха въведени в тематика, като гледаха и обсъдиха видео, посветено на историята на човешките права и състоянието им днес. С презентационни материали им бяха представени мотивите за приемането на Целите от ООН чрез трансформация на т.нар. Цели на хилядолетието. Участниците се запознаха по-подробно и с всяка една цел и нейните подцели.

Национални групи имаха поставена предварителна задача да проучат какво се прави в техните страни във връзка с популяризирането и изпълнението на Целите. Те разполагаха с време да представят пред останалите младежи своите проучвания, като едновременно с това бяха отворени за дискусия и направиха своебразен паралел между напредъка във всички представени страни. Първите два дни се състояха се и две междукултурни вечери – по време на първата участниците трябваше да представят страните си посредством скеч под формата на 5-мунитно телевизионно предаване, а втората бе традиционна вечер с демонстрация на танци и дегустиране на храни и напитки.

Следващите няколко дни младежите имаха възможност да тестват различни игри и методи, посветени на отделните Цели. Всички те бяха заимствани от платформата globalresponsibility.eu, където са разработени инструменти за популяризиране на Целите сред млади хора на възраст 13-21 години.

Най-напред те тестваха метода “Global Food Inequality”, посветен на Цел 2 – Край на глада. Младежите бяха разделени на групи, представящи процентното съотношение на крайно бедни, бедни, средна класа и богати в света. Те трябваше да опишат как се чувстват, от какво е породено състоянието им, има ли виновни за него и какво биха могли да направят, за да подобрят живота си.

Цел 4 – Качествено образование бе разгледала чрез уъркшоп за състоянието на образователната система в представените в обмена страни. Те трябваше да работят по национални групи и да идентифицират положителните и отрицателните страни на образователните си системи. Последва дискусия и сравнителен анализ, при които младежите установиха наличие на много сходства, както в положителните, така и в негативните аспекти на образованието в шестте страни.

Равнопоставеността между половете е друга тема, която силно вълнува младежите. Цел номер 5 – Полово равенство предизвика очакваната дискусия, като на участниците бе прожектиран филма на френската режисьорка Éléonore Pourriat „Oppressed majority”, който представя свят с разменени роли на мъжа и жената.

Същият ден младежите се включиха в хепининг „Аз в дигиталния свят”, посветен на равноправието на половете и безопасността в Интернет, който се проведе в Градската градина в гр. Пловдив. Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” е партньор на Българския фонд за жените в кампанията „Рано ми е 2.0”, насочена към превенция на ранните бракове, ранната сексуализация и насърачаване на безопасното поведение в мрежата. По време на хепънинга доброволците на организацията приветстваха минаващите да се снимат с рамка с послания за безопаснотта и раздаваха брошури със съвети, а участниците от обмена се включиха със собствени идеи, като реализираха т.нар. “mannequin challenge”, чрез които популяризираха и заснеха послания, които бяха създали по-рано. След края на събитието те разполагаха със свободно време да разгледат забележителностите на град Пловдив.

Следващата цел, с която младежите се запознаха в детайли, бе Цел 9 – Иновации и инфраструктура. За нейното представяне съдейства гост-лектор, докторант по иновации. Той запозна младежите с подцелите, разликата между изобретение и иновация, предизвикателствата пред дигиталната икономика. След теоретичната част, участниците бяха разделени на отбори, като имаха практическата задача да създадат иновативен модел микрочип от Лего части, базиран на съществуващ вече модел, който можеха да изучават в продължение на една минута. Отборите представиха резултатите си, обосноваха решенията си и обясниха с какво техния чип е по-добър от първоначалния модел.

Последният пълен ден от обмен започна с разиграване на Градска игра „Глобално отговорни” – изцяло създадена от добороволците на Асоциацията и посветена на Глобалните цели. Участниците бяха разделени на 4 отбора и в рамките на 3 часа трябваше да минат през различни пунктове, като на всеки пункт трябваше да решават различни казуси или задачи, свързани с Целите. Отборът с най-много натрупани точки спечели. По време на следобедните сесии националните групи брейнстормваха за местни кампании, които могат да организират, когато се завърнат с цел популяризиране на Целите.

На следващия ден младежите се разделиха със задоволство от преживяванията и нови познанства, както и с обещания за нови срещи и проекти, които да реализират заедно.

Categories: Новини