На 24 януари 2019г. – Първият световен ден на образованието, в Брюксел се проведе Форума „За бъдещето на ученето“, иницииран от Европейската Комисия. Събитието беше под патронажа на еврокомисаря по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич и в него взеха участие 400 представители на формалния и неформалния образователен сектор от цяла Европа. На форума присъстваше Изпълнителия Директор на Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” Лена Карналова.

Събитието предостави платформа за споделяне и обмен между секторите на формалното образование и неформалното учене. Основните дискусии бяха съсредоточени върху шесте ключовите предизвикателства, пред които ще бъдат изправени образованието и обучението в Европа и извън нея до 2030 г.,: демографски процеси, активно гражданство, технологични промени, дигитализация на обществото, промени в околната среда и инвестиции, реформи и управление.

Темите на форума се основаваха на работата на Европейската експертна група за образование и обучение, която се състои от независими експерти от цяла Европа. Членовете на групата представиха своите констатации по тези шест предизвикателства, а всички участници получиха възможност да дадат своя принос за подготовката на новата рамка на ЕС за сътрудничество в областта на образованието и обучението след 2020 г.

В панела, фокусиран върху гражданското участие в сферата на образованието, присъстваха много организации, работещи с доброволци от различни страни в Европа и всички те изказаха мнение, че е необходимо в стратегическите документи в тази област да се акцентира повече на доброволчеството в училищата като възможност за проява на гражданска активност сред младите хора и като двигател на промяна, случваща се отвътре навън. Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” отправи препоръка текстовете в тази част да се синхронизират и с новата инициатива на ЕК за признаването на ролевите модели /от края на 2017г./ и поощряване на менторството като още една възможност за признаване на активността сред младите хора в училищата.

Зам. Министърът на образованието на България Деница Сачева представи добрите постижения на програма „Твоят час”, която от тази година ще бъде финансирана от МОН и по която Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” ще продължава да работи за трета година в ЕГ „Пловдив”.

Categories: Новини