Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” бе официално приета за пълноправен член на Европейски доброволчески център (European Volunteer Center – CEV).

CEV представлява европейска мрежа, в която членуват над 60 организации, които работят за промотирането и подкрепата на доброволци и доброволчеството в Европа на европейско, национално или регионално ниво. През своята мрежа CEV работи за промотирането и подкрепата на доброволчеството чрез застъпничество, споделяне на знание, изграждане на капацитет и обучения. Мрежата достига до хиляди доброволци и доброволчески организации в Европа.

Categories: Новини