На 30 и 31 май 2019 г. Европейският доброволчески център CEV – European Volunteer Centre в сътрудничество с Volunteering Hungary (OKA) организира в Будапеща международна конференция „Изграждане на капацитет за доброволчество в социалния сектор в Европа – SoVol”. Целта на конференцията беше да се свържат различни заинтересовани страни, за да се съгради едно модерно общество, което да отговаря на възникващите социални нужди. Събитието създаде пространство за изграждане на мостове между доброволците и социалния сектор, като предостави на съществуващи и сформиращи се доброволчески организации и лидерите на социалния сектор едно живо преживяване, което промотира добри практики, иновативно мислене и възможно сътрудничество.

По време на конференцията бяха разгледани възможностите за развитие на социалната институционална система в региона на Централна и Източна Европа. Тя имаше за цел да подпомогне развитието на система за социални грижи, която активно да отговаря на променящите се нужди и мотивира гражданите и активизира местните общности.

В качеството си на новоприет член в мрежата на CEV, Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”, беше представена на конференцията от изпълнителния директор Лена Карналова, която сподели с останалите участници постиженията и предизвикателствата на доброволческия сектор в България.

Тибор Наврачич – еврокомисарят за образование, култура, младеж и спорт беше специален гост на събитието и представи възможностите за доброволчество в рамките на Европейския корпус за солидарност.