През м. юли 2019 в Еко хотел “Здравец” се проведе младежки обмен “Млади, активни и отговорни”, координиран от Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” в партньорство с ирландската организация “Foroige” и румънската Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului, финансиран по Ключова дейност 1 на Програма “Еразъм +”. В обмена участие взеха над 30 младежа и техните лидери.

В първите дни от обмена, младежите се запознаха и направиха упражнения за групова динамика и работа в екип. Те имаха да изпъляват разнообразни групови задачи, да рисуват свои портрети. Участници бяха запознати с проекта, както и с Програма “Еразъм+”, като имаха възможност и да чуят впечатления на техни връстници, които вече са взимали участие в младежки обмени и тренинги за младежки работници.

Работната част продължи с въведение в програмата “Leadership for life” на “Foroige”, като благодарение на интерактивните занимания и уъркшопи, фасилитирани от ирландския екип, младите хора добиха представа за своите лидерски умения и развиха чувство за самоинициатива.

Следващите дни бяха посветени на инициативата на ООН Глобална отговорност и запознаването със 17-те Цели за устойчиво развитие. На младежите бяха прожектирани различни видеа, за да добият представа за обхвата и значимостта на 17-те Цели, както и за понятието “устойчиво развитие”. Акцент бе поставен върху факта, че постигането на Целите трябва да се случи с активното участие и лидерство на младите по света. Участниците изиграха няколко игри за допълнително запознаване с Целите, а след това имаха за задача да направят изследване върху напредъка на страните си в постигането им и да го презентират пред останалите. Младежите заснеха видеа, в които промотират важни според тях Цели и споделят как всеки може да допринесе за осъществяването им.

Проведоха се три отделни междукултурни вечери, по време на които всяка национална група представи интересни факти за страна си, видеоматериали, храни, напитки и традиционни танци.

В последния ден от обмена младежите посетиха град Пловдив. Разходката им започна с визита в Общинска фондация “Пловдив 2019”, където международните стажанти им представиха инициатвата за Европейска столица на културата и акценти от културната програма. Младежите по-късно посетиха забележителностите в града с помощта на българските участници.

     

Categories: Новини