На 26-ти септември 2019 г. в хотел “Експо”, гр. Пловдив се проведе обучение за доброволци-ментори по Програма “Голям брат Голяма сестра”. Програмата предвижда напасване между ментори и техни малки “братя” и “сестри” от различни институции в град Пловдив с цел изграждане на доверително приятелство и положително влияние върху “малките”. Обучението е част от проект “Предай нататък”, изпълняван от Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност.

Обучението бе водено от г-жа Лена Карналова – Изпълнителен директор на Асоциацията. Участниците се запознаха помежду си и споделиха какво ги е накарало да се интересуват от менторската програма и работата с институционализирани деца и младежи. По-късно им беше представен проектът, историята, същността и цикълът на менторската програма, сформирана в САЩ преди повече от 100 години. Участниците се запознаха и с програмата за Европейски корпус за солидарност, възможностите, които тя предоставя и платформата за регистрация за участие в дейности, финансирани от Корпуса. Кандидат-доброволците бяха запознати и с характеристиките на целевата група – техните бъдещи по-малки “братя” и “сестри”, благодарение на Красимир Гешев – дългогодишен консултант на “двойките” и психолог в организацията.

    

Последва практически ориентирана част, в която бъдещите ментори трябваше по двойки да споделят истории за свой предмет със сантиментална стойност, за който предварително бяха уведомени да вземат със себе си. Упражнението бе насочено към развиване на уменията им за предаване на лична информация с почти непознати хора. По-късно, участниците бяха разделени на 4 групи, като на всяка група бе предоставен профил на дете, доближаващ се максимално до реалните съдби на децата, живеещи в институции от затворен тип. Задачата им беше да изградят сценарий за първата си среща с техния малък приятел на база дадената им информация. Кандидат-менторите проявиха особена креативност и дори разиграха предполагаем първи контакт между малкия и големия приятел.

 

Следващият етап от менторската програма е изготвяне профили на доброволците и напасването им с техните по-малки “братя” и “сестри” от институции в град Пловдив.

Categories: Новини