През 2019 г. приключи тригодишния проект “People to People”, финансиран по Ключова дейност 2 на Програма “Еразъм+” – Стратегически партньорства за обмяна на добри практики. Проектът бе координиран от чешката организация “RADKA” в партньорство с Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и полската организация “TRATWA”.

Проектът имаше за цел да обмени добри практики в работата с доброволци, което бе обусловено от различния характер на дейност на трите партньора в него. Макар и доброволчески организации, “RADKA”, “TRATWA” и “Голям брат, Голяма сестра – България” работят с доброволци с различен профил – “RADKA” имат богат опит в привличането и управлението на възрастни хора, “TRATWA” от години разчитат на чуждестранни доброволци, а Асоциацията работи основно с младежи. По време на 10-те провели се за периода на проекта срещи, партньорите не само имаха досег с работещи практики, които да усвоят в работата си, за да разширят дейнсотта си, но се запознаха и с реалността в Чехия, Полша и България по отношение на нагласите към доброволчеството, наличието на правни рамки и характера на НПО средата.

Повече за случилото се по време на проекта, можете да научите от прикачените файлове. Информацията в тях е на чешки и английски език.

Брошура –  https://drive.google.com/open?id=1PJgLJer4Vcyjis411N7HxPCsR4ATQNZ7

Проведени срещи  – https://drive.google.com/open?id=1QV3qcb3NtQe6nB38OxwFTt5zOUV2IFHD

Categories: Новини