Втори уъркшоп по темите за равнопоставност на половете с ученици от СУ “Любен Каравелов”, гр. Пловдив се проведе на 15 ноември 2019 г. С помощта на доброволците децата дискутираха равноправието в училище, стереотипи по отношение на професиите и равното заплащане за равен труд. Кампанията ‘Образование за равноправие на половете” ще се осъществява до края на 2019 г. и в същността си популяризира Цел 5 от Целите за устойчиво развитие на ООН – “Равноправие на половете”.

Учениците споделиха как разбират равноправието в контекста на своето ежедневие, дискутираха различни професии,  за които младите доброволци ги запознаха с любопитни факти по отношение на съотношението на половете. Специално внимание бе обърнато на неравното заплащане за равен труд, чрез видео, наречено “Детски социален експеримент поглежда към равенството на половете”, в което момичета и момчета, извършили еднакви задачи, получават различни възнаграждения.

Уъркшопът е част от проект “Образование на равноправие на половете”, осъществяван от Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” с подкрепата на International Women’s Club – Sofia.

   


Categories: Новини