Вчера, 17.11.2019 г. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” осъществи еднодневна екскурзия до парк остров “Свобода”, гр. Пазарджик с ментори и деца от програма “Голям брат Голяма сестра”.

Младежите и децата посетиха зоопарка, разгледаха различните увеселителни съоръжения, детски площадки и алеята на кривите огледала и прекараха деня в игри на открито.

 

Дейността е част от проект „Порастваме заедно”, изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на Министерство на труда и социалната политика чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „BG05M9OP001-2.009 – Открий ме”.