През 2019 г. във връзка с изпълнението на проект “Порастваме заедно”, осъществяван от Асоациация “Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  в КСУ “Олга Скобелева” се провеждаха арт-ателиета по метода групово рисуване с пръсти с децата и младежите, настанени в Комплекса.

Техниката на рисуване с пръсти е много „жива“ процедура, която носи на децата и младежите не само удоволствие и радостни преживявания, но и им помага да усвоят нови умения и сили за справянето с конкретните проблеми, да изживеят и изразят трудни за обяснение с думи емоции, конфликти, мисли и чувства. Ателиетата бяха водени от арт-фасилитатор, а процесът бе подпомаган от доброволци на Асоциацията.

     

Categories: Новини