Съобщение на благодарност и признателност към доброволците в цяла Европа в борбата с COVID-19

Ирена Йовева, Михаела Сойдрова и Доменик Девеса, съпредседатели на Групата за подкрепа на доброволчеството в Европейския парламент, биха искали да изкажат своята сърдечна благодарност и признателност към безбройните доброволци в цяла Европа, които прилагат европейските ценности на практика и показват важността на солидарността, особено в условията на криза.

Тази безпрецедентна ситуация ни показа повече от всякога колко водещи са доброволците за нашето общество и значението на координираните политики за доброволчество, подкрепящи функционираща доброволческа инфраструктура, базирана на междусекторно сътрудничество. Изпращаме специално благодарение на всички доброволци и стажанти от Европейския корпус за солидарност, които поставят другите пред себе си в това труден момент и играят своята роля в подкрепа на уязвимите хора.

Оригиналната публикация принадлежи на Европейски доброволчески център – тук.

Categories: Новини