На 21.05.2020 година в Кметството на село Рогош, община Марица се осъществиха две работни срещи в реализирането на Дейност № 1 по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, чийто подизпълнител е Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България”: работна среща с кмета на населеното място – Г-жа Величкова и информационна среща с младежи от населеното място, проявили интерес от разпространеното съобщение за стартиране на проекта.

Г-жа Величкова и представители на администрацията бяха подготвени с предварителна информация за стартиране на проекта, но с интерес участваха в работната среща за уточняване на детайлите в реализиране на първите дейности и възможностите за жителите на населеното място. Г-жа Величкова сподели, че населеното място има доста големи зелени и градински площи за поддръжка с растителност, която изисква грижа, както и селското сметище, което на свой ред има нужда от работник, който да регулира правилната му експлоатация. Направи впечатление, че селото има за кмет човек, който е силно ангажиран с поддържането на неговия добър и приветлив вид, както и за разкриване на нови възможности на младите жители за реализиране на трудовия пазар в региона. Представителите на местната администрация гарантираха подкрепата си за намиране и мотивация на потенциални участници в проектните дейности.

Малко след работната среща се състоя информационна среща с млади хора до 29-годишна възраст, които желаят да участват в проектните дейности. Направи впечатление, че това в по-голямата си част бяха млади жени, които след период на майчинство имат готовност да се върнат на трудовия пазар и виждат в представяната възможност шанс за това. Всички от участниците се интересуваха от критериите за участие, както и реалните характеристики на отправените предложения за заетост във финалните дейности на проекта.

Categories: Новини