Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” стартира от м. август 2020 г. проект “YES”, които ще има за цел да подмогне на деца, които имат затруднения в изучаването на чужди езици в училище.

“YES” ще бъде насочен към ученици от град Пловдив с нисък социален статус, изпитващи затруднения в обучението си по чужди езици в училище и чиито родители/настойници не мога да си позволят допълнителен учител и/или езиков курс. На тях ще им помагат предварително обучени доброволци в горен гимназиален курс или студенти, които изучават съответните езици.

Проектът ще стартира с подбор на доборовоцли, след което след старта на учебната година, съобразено с епидемиологичната обстановка,  ще започне подбор на деца от училища и социални институции на територията на град Пловдив.

“YES” се осъществява с подкрепата на Европейски корпус за солидарност.

Categories: Новини