На 01.08.2020 г. стартира втора фаза на проект “Предай нататък”, изпълняван от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подрепа на Европейски корпус за солидарност, Доброволчески партньорства. Проектът ще продължи до 31.01.2022 г.

“Предай нататък” има за цел да разшири основната дейност на Асоциацията – менторската програма “Голям брат, Голяма сестра”, като подпомогне интеграцията на 70 деца и младежи в неравностойно положение чрез включването им в програмата. Всяко дете и младеж ще бъде “напаснато” със свой ментор -доброволец, който чрез своето дългосрочно приятелство ще  му окаже индивидуална подкрепа по пътя на личностното развитие и самоосъзнаване. Социалната интеграция на децата и младежите ще бъде засилена и от общуването им с чуждестранни доброволци.

Следете ни за допълнителна информация по проекта, както и за възможностите за участие!

Ето някои моменти от първата фаза, продължила от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г, в която 30 деца и младежи от социални институции от град Пловдив бяха напаснати със свои ментори от цялата страна:

Categories: Новини