На 11.03.2021 г. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе фокус група “Менторството и висшите учебни заведения”, където с преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски”, доброволци – студенти в различни университите в страната и колеги обсъдихме темата за социалната отговорност на висшите учебни заведения в България и активността на студентската общност.


Събитието е част от проект “Mentor Your Future”, финансиран по Ключова дейност 2 на програма “Еразъм+” и осъществяван от нидерландския университет NHL Stenden в партньорство с Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”, Университета в Никозия, Coordinadora Mentoria – Испания, AFEV – Франция и ACEEU – Германия.

Тригодишният проект има за цел да насърчи студентите във висши учебни заведения да бъдат ментори на младежи в непривилегировано положение, както и да работи за инкорпориране на менторски праткити в учебните програми на университетите.

Публикацията отразява единствено гледната точка на партньорите. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

Categories: Новини