Втората транснационална среща по проект „Mentor Your Future”  се проведе онлайн от Асоциация „Голям брат, Голяма сестряа – България“ на 15 април 2021 г. чрез платформата Microsoft Teams. Проектът има за цел да насърчи менторството като практика във висшите учебни заведения. “Mentor Your Future” се изпълнява от нидерландския университет NHL Stenden в партньорство с Асоциацията, UNIC (Университета в Никозия), ACCEU – Германия, AFEV – Франция и Coordinadora Mentoria Social – Испания с финансовата подкрепа на Ключова дейност 2 на програма „Еразъм+“.

На еднодневната виртуална среща присъстваха представители на всички партньори – по двама души от организация, заедно с двама гост лектори, общо 14 участници. Основната цел на срещата беше да се обсъди напредъка на всички интелектуални продукти – ИП1 –Обучение за студенти-ментори в развитие на трансверсални компетенции; ИП2 – Статегически гид за менторство в университетите; ИП3 – Уеб платформа за онлайн обучение и обмен и ИП4 – Мотивационни дни, както и подготовката на първата обучителна седмица за студенти.

 

Срещата започна с бърз преглед на графика на срещата и виртуално посрещане в Пловдив и България. Домакините от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – Бъглария“  показаха кратка презентация и видео материали, целящи да пресъздадат атмосферата на града. След това участниците имаха възможността да се срещнат с един от менторите в менторската програма “Голям брат Голяма сестра“ – студентка в Медицински университет – Пловдив и голяма „сестра“ на момиче, живеещо в социална институция в града.

Домакините представиха резултатите от фокус групите, проведени във всички партньорски страни във връзка с изпълнението на ИП1 – Обучение за студенти-ментори в развитие на трансверсални компетенции, с които да се идентифицират нагласите на различни групи като студенти, университетски преподаватели, служителите в университетска администрация, лица, отговорни за създаване на политики, към менторстовото в университетите. Всички тези резултати служат за основа на създаването на методите за обучение на студенти в развитието на траснверсални компетенции

Напредъкът на втория заложен в проекта интелектуален продукт – Гид за менторство в университетите, беше представен от водещата организация – AFEV. Главите и основните теми, обхванати от ръководството, бяха представени подробно и беше обсъдено тяхното значение спрямо реалностите на партньорските страни.

Използваните досега методи за осигуряване на качеството бяха прегледани от ACEEU, които са отговорни за проследяване качеството на изпълнение на проекта. Общото удовлетворение от “Mentor Your Future” до момента бе представено като високо.

След това напредъкът на ИП3 – Уеб платформата за онлайн обучение и обмен беше обобщен от испанските партньори от Coordinadora de Mentoria Social. Към момента на срещата, платформата вече беше създадена, следвайки визуализацията на проекта, създадена от NHL Stenden. Различните страници в платформата бяха представени на партньорите и бяха обсъдени следващите стъпки. Партньорите имаха задачата да запишат видео интервюта със студенти – ментори и активни студенти от своите страни, които да бъдат качени в платформата. Всички аспекти като продължителност на видеата, качество, структура и защита на данните бяха договорени.

След обедната почивка, домакините показаха няколко видеа, с които да вдъхновят своите партньори. Беше показан откъс от документалния филм на Българската национална телевизия за „Голям брат, Голяма сестра“, включващ интервю с ментор в програмата. По-късно напредъкът на последния интелектуален продукт – Мотивационн дни, бе обобщен от UNIC чрез преглед на всички мотивационни събития, които вече се бяха случили в партньорските страни. Резултатите от реализацията на тези мероприятия отново постави акцент върху различията в нагласите и мотивацията към менторството на студенти в Европа.

По време на срещата бяха изяснени най-важните аспекти на предстоящата тренинг седмица за студенти от всички партньорски страни, бяха фиксиратни дати, бе завършена програмата и се определиха критериите за допустимите участници. Тренинг седмицата бе водена от NHL Stenden и поради настоящите мерки срещу разпространението на Ковид-19 в Европа, осъществяването и бе трансферирано онлайн.

Срещата в Пловдив завърши с дискусия по въпросите на администрация и управление, както и определяне на следващите стъпки и предстоящи онлайн координационни срещи.

  

Публикацията отразява единствено гледната точка на партньорите. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

Categories: Новини