На 8 юни 2021г. се проведе първата онлайн среща по проект „Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество”.

Целта на проекта е да дефинира и разпространи първите стандрати за качество в младежкото доброволчество в страните от Европейския Съюз.

На своята първа среща по проекта, представителите на осемте партньорски организации обсъдиха насоки и приеха работен план за начините, по които ще се дефинират тези стандарти. Предварителните качествени стандарти ще бъдат разработени до месец февруари 2022г., след което ще започне фаза за тяхното тестване сред множество младежки доброволчески организации в Европа. На базата на събраната обратна връзка, партньорите по проекта ще направят необходимите допълнения и ще публикуват и разпространят финалната версия на Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество през месец ноември 2022 г.

Проектът е инициатива на Spanish Volunteer Platform (Испания) в сътрудничество с European Volunteer Centre (Белгия), Volunteer Ireland (Ирландия), CSVnet (Италия, FriSe (Дания), DKolektiv (Хърватия), Big Brothers Big Sisters of Bulgaria (България) и Neptelia (Испания). Проектът е финансиран от Програма „Еразъм+” на ЕС.

Categories: Новини