В събота, 12.06.2021 г., Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе присъствено обучение “Комуникация и себеопознаване” в галерия PLOVEDIV, по време на което бяха тествани интерактивни методи за подобряване уменията за общуване и саморефлексия с младежи – ученици в горен курс в гимназията и студенти.

 
Участниците идентифицираха своите силни и слаби страни, упражняваха се как да наблюдават себе си отстрани и да разпознават емоциите си, работиха върху умения си за активно слушане и споделяне.

Водещ на обучението бе ас. д-р Виктория Ангелова от катедра “Социални дейности” към Педагогически факултет на Пловдивския университет.

Categories: Новини