През месец юни 2021 г.бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра” с деца и младежи от КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив и доброволци от Пловдив и страната.


“Малките” и “големите” ще се срещат в продължение на една година, в която ще градят доверителна връзка и приятелство.

Дейността е част от проект “Предай нататък”, който се изпълнява от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност. Публикацията отразява единствено гледната точка на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

Categories: Новини