В продължение на няколко месеца доброволци на Асоциацията събираха житейски истории от възрастни хора от град Пловдив. Младежите се срещаха със старите хора, разговаряха с тях и ги интевюираха за живота преди Интернет, но поискаха от тях и съвети към младото поколение.

Сборникът може да намерите тук.

***

Съставянето на сборника е част от проект “Парченца живот”. Той се осъщестява от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на програма “Европейски корпус за солидарност” на ЕК. Тази публикация отразява единствено гледната точка на Асоциацията. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

 

 

Categories: Новини