Миналата събота, 18.06.2022 г., Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведе Виртуално работно съвещание на Национален ученически парламент като продължение на започната работа по учредяването му по време на Националната среща на ученическите съвети, провела се през м. април 2022 г. в гр. Пловдив.

По време на съвещанието учениците споделиха за различни инициативи, които са се провели след срещата в Пловдив, както и за вдъхновението, получено от двудневното мероприятие. Екипът на Асоциацията от своя страна запозна участниците с работата, свършена след срещата – финализирането на Анализ на проучването за качество на ученическото самоуправление в страната, широкото медийно отразяване на срещата, високата оценка на проекта след проверка на място от страна на финансиращата институция – ЦРЧР и др.

По време на виртуалната среща бяха гласувани целите, структурата и комуникационна стратегия на Националния Ученически Парламент, чийто устав трябва да бъде изготвен в началото на следващата учебна година.

Повече информация можете да намерите на https://www.studentcouncilbg.org/

Categories: Новини