От 8-ми до 14-ти август 2022 г. в хотел “Преспа”, Пампорово се проведе тренинг “Пътят към възстановяването”, в който участие взеха младежки работници от Армения, Азербайджан, България, Италия, Литва, Полша, Турция и Украйна. 

Проектът бе насочен към подобряване на възможностите за лична и професионална реализация на младите хора след световната пандемия, чрез изграждане на здравословни навици, подобряване на двигателната култура и осмисляне на факторите, влияещи върху всички аспекти на физическото, духовното и емоционалното развитие на индивида.

Тренингът бе воден от Емилия Крушков, която е психолог и притежава дългогодичен опит като треньор и фасилитатор.

Първите дни бяха посветени на създаване на атмосфера на доверие, сформиране на групата като екип и разгръщане на груповата динамика, затова бяха приложени основни принципи в неформалното обучение за възрастни за опознаване, изграждане на доверие, работа в екип и т.н., за целта бяха представени упражнения за запознаване, сплотяване, айсбрейкъри и подобни.  Бяха снети очакванията на участниците и представена програмата в детайли, след което бяха уеднаквени нагласите, нормирани стандартите на поведение и адресирани опасенията.

Специално време беше отделенo за приноса и ролята на Еразъм+ за случването на събития, както и какви други възможности предоставя на европейските граждани и някои страни извън ЕС.

Темите за здравето бяха надграждани във всеки ден от личното към общото посредством редица упражнения за себеопознаване, себеоценка и анализ в групови дискусии. Темите бяха разделени в няколко големи категории, в които първо бяха изяснени понятията и след това се пристъпва към индивидуални и групови практически занимания.

Бе отделено специално време за обсъждане на пост-Ковид реалността и отражението й върху здравето, но и върху пътуванията, обмените, мобилностите и Еразъм+ активностите.

Един ден бе посветен на физическата активност, поради което логично започна извън залата сред природата. Участниците имаха възможност да се насладят на водени „горски“ бани  посредством японската технология Шинрин Йоко. Тя беше допълнена и с няколко упражнения за фокус върху звуци и дишане.

На участниците беше предоставена възможност да се качат пеша до връх Снежанка и по пътя да се насладят на някои природни забележителности като язовири и други формации. Бяха проведени няколко индивидуални и групови активности за подобряване начина на осъзнато ходене, дишането и присъствието в природата. Походът продължи през целия ден, като на обяд беше организиран пикник в планината. Участниците споделиха впечатленията си от природните забележителности при завръщането си в базата – х-л Преспа.

Програмата продължи с темата за стреса, която предизвика огромен интерес у участниците. Бяха включихени  дихателни упражнения, решаване на казуси и симулации.

На следващия ден програмата започна в ресторанта с уъркшоп за приготвяне на здравословна храна и постепенно навлизане в темата за храната, хранителните режими и сходни теми, които бяха разгледани от гледна точка на мултикултурното, традициите, модерното и развитието на информационните технологии. Постепенно бе навлезнато в теми, свързани с проблеми, произтичащи от нагласите ни към храненето, както и злоупотребата на вещества. В тази връзка, на участниците бяха поставени групови задачи за представяне посредством различни изразни средства. Един от тях бяха ролевите игри и чрез техния голям интерактивен потенциал стана възможно преодоляването на характерологични ограничения и вероятни междуличностни напрежения при усвояването на целевите за обучението умения и компетентности.

Към края на обучението участниците бяха подготвени да започнат да мислят в посока на споделяне и разпространение на резултатите от проекта – полученото знание и умения, както и ролята на Еразъм. Това се случи с помощта на метода Световно кафе, благодарение на което бяха изведени редица идеи и насоки за текущи и бъдещи инициативи. Участниците споделиха своя опит, както обмениха идеи за съвместни дейности.

Освен това, бяха разгледани различни проекти, които стимулират физическата активност за здраве – HEPA и наблегнахме на споделяне на различни форми/проекти, които са популярни на участниците. Бяха използвани реални дейности, които групата предложи, обърнати в “живи” казуси за анализ и решаване на проблеми.

Видеа от проекта можете да видите тук, тук и тук.

***
Проектът “Пътят към възстановяването” се осъществява от Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа на Ключова Дейност 1 на програма “Еразъм+” на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено гледната точка на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.

 

Categories: Новини