Автор: Велиан Попов

ЕГ “Пловдив”

Като всички мои съученици от т.нар. Английска гимназия в Пловдив, имам възможността да участвам в редица клубове в училище. Клубът „Креативен и активен“ се провежда в ЕГ „Пловдив” през 2017 г. Всеки участник не само повиши мотивацията си за развитие на своите компетентности, свързани с гражданското съзнание, но и се запозна с важни проблеми, съпътстващи модерното ни общество. Ето и причините да се запиша в извънкласната дейност:

Ръководителят

Когато разбрах, че Лена Карналова ще бъде ръководител на клуба, веднага се записах. Познавам я от обмен, който тя организира през юни 2016 г. Тогава всички си прекарахме страхотно, обединени от темата за предприемачетсвото. Благодарение на проекта за първи път срещнах толкова вдъхновяваща и позитивна личност, пленена от идеята, че познанието трябва да бъде споделяно. Участвайки в „Креативен и активен“, отново се убедих колко много можем да научим от нея и то не по сухия и теоретичен начин в училище, а с помощта на практически и забавни дейности.

Обменът

Участието в клуба ми даде възможност да бъда част от обмен, който се проведе по време на априлската ваканция в Ирландия и беше финансиран от „Еразъм +“. Представителите както на България, така и на Ирландия обменяхме знания относно здравословния начин на живот и създадохме незабравими спомени, а докосването до културата на Изумрудения остров ми показа колко разнообразна е Европа.

Гражданското образование

Основната тема, с която се занимавахме в клуба беше гражданското образование, което беше допълнено от подтемите на всяко отделно занятие като например основни човешки права, толерантност, доброволчество, лидерство, бъдещето на човечеството и т.н. Тези изключително интересни за дискутиране аспекти от живота ни предразполагаха да разширяваме хоризонтите си и разнообразяваха ученическото ни ежедневие като правеха прекараното време в клуба забавно и оползотворено.

Приятелствата

В „Креативен и активен“ не само се запознах с много нови хора, а създадох невероятни приятелства. Това да открия хора, споделящи моите интереси и възгледи, допринесе за мотивацията ми да се занимавам и допълнително с темите, които засягахме. И въпреки че клубът не се провежда с честотата на училищните занятия, ние прекарвахме времето си заедно и извън него, което още повече ни сближи.

Като истински фен на клуба пазя чудесните си спомени от всяка среща и очаквам нови, за да продължа да бъда част от „Креативен и активен“!

Categories: Блог