Автор: Ваня Стойчева

с.Скутаре, община “Марица”

Казвам се Ваня Стойчева, жител на с. Скутаре, община „Марица”. Неотдавна чух, че на територията на общината ще се случва нещо през тази година – при това с акцент върху младежите. Заинтересувах се и скоро след това разбрах, че именно в читалището в с. Скутаре ще се проведе обучение за младежи на възраст между 15 и 29 години. Обявената тема бе „Неформалното образование като възможност за бъдеща професионална реализация”. Като студентка в Пловдивския университет в специалност Международни икономически отношения, намерих въпросът за професионалната реализация за изключително интересен и наболял сред връстниците ми. Така реших, че ще участвам в обучението.

За първи път се запознах с организацията и идеята за младежка зона. Беше ми интересно да науча, че им различни проекти, с цел оказване на помощ на младежи за непознати за тях области.

Самото  събития беше  много интересно – запознавах се с много нови хора, с които обменихме различни идеи и споделяхме  своето мнение по различни  въпроси.

Бяхме запознати с методите на неформалното образование, ползитете, които носи то, както и ролята му за развитието на редица умения, които са необходими за адаптация към пазара на труда. Чрез много интерактивни занимания и групови задачи подобрихме знанията и уменията си за адаптивност към заобикалящята ни среда. Обучeнието предостави възможност на младежите да споделят какво ги вълнува и да направят предложения за бъдещи събития. Това според мен е от голямо значение, защото по този начин те ще са съобразени с  техните нужди.

Смятам, че този тип събития за от голяма важност за личностното развитие на младия човек, защото го поставят в среда, различна от тази на конвенционалното образование.

Така започна моето приключение, наречено МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”!

Categories: Блог