На 06.08.2017 г. в Културно-информационен център „Малтепе”, с.Маноле се проведе обучение на тема „Важните умения в информационния свят”, част от МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”, изпълняван от Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” и финансиран по Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта. Обучението бе поредното от редица тренинги, проведени в гр. Пловдив и на територията на община „Марица” в рамките на МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”.

Лектор на обучението бе г-н Камен Мицев – специалист по ИТ технологии с дългогодишен опит във воденето на обучение и корпоративни събития. Програмата инкорпоририраше различни аспекти на информационния свят, адаптация и работа в съвременните условия на дигитализация. Бе разяснено какво точно представлява Интернет и начинът, по които работи той като мрежа.

Тъй като Интерет се е обособил като основно средство за общуване, в следващата част от програмата г-н Мицев наблегна на правилата на комуникация в мрежата и изтъкна важността на „правилно” формулираните текстове, с които да се привлече вниманието на потенциални и бъдещи партньори в бизнеса. Бяха представени различни платформи за бизнес кореспонденция като

Microsoft Outlook, Facebook for Business, Skype for Business и др.

С оглед развитието на социалните мрежи и масовата им упот

реба най-вече за качване на снимки, участниците бяха запознати също така с някои особености на фотографията, макар и през смартфон, правилата на добрата композиция и кадриране, както и с видовете изображения и способите за тяхната обработка. На участниците бе поставено практическо задание в рамкит

е на почивката, като те трябваше да използват смартфоните си за заснемане снимки, имайки предвид вече разширените си познания за способностите на камерите на телефоните си.

Предвид нарастващите заплахи в Интернет, участниците бяха въведени в начините за предпазване от зловредни съобщения, имейли и разпознаване на фалшива информация. Участниците добиха умения за това как чрез Гугъл могат да намират изгубен или откраднат телефон и също така какво знае търсачката за тяхното местоположение.

В последната част от обучението лекторът запозна присъстващите с умението за презентиране, което включва в себе си повече от способността за изготвяне на PowerPoint презентация, но налага и наличие на качества като убеждаване,

 

познаване езика на тялото и др.

Участниците споделиха удовлетворението си от придобитите знания и изразиха увереност, че те ще им бъдат полезни в ежедневието и приложението им ще бъде мигновенно.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *